Aktuálně

Úřední hodiny během letních prázdnin

V období letních prázdnin jsme Vám k dispozici každý všední den od 7.30 do 12.00.

Podávání přihlášek k 2. kolu přijímacímu řízení

V souladu s § 60 odst. 10 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme dne 15.5. 2017 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů.

Nabízíme volná místa do oborů:

 • 23-51-H/01 - Strojní mechanik (zámečník)
 • 23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
 • 36-52-H/01 - Instalatér
 • 65-51-H/01 - Kuchař – číšník
 • 66-51-H/01 - Prodavač
 • 23-51-E/01 - Strojírenské práce
 • 65-51-H/01 - Stravovací a ubytovací služby

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:

 • studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 312 312 818
 • na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286
 • na internetových stránkách

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 30.6.2017.

1. kolo přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

Informace o všech našich otevřených oborech slovem i obrazem

(Pro zobrazení videa kliknětě na název oboru)

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků

Stipendijní program

Z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, které jsou požadovány trhem práce, rozhodla Rada Středočeského kraje motivovat žáky vybraných učebních oborů formou stipendijního programu.

Podporované obory vzdělání v Integrované střední škole, Slaný

 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (= zámečník)
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce

Stipendijní program pro školní rok 2016/17 se týká žáků v 1. až 3. ročníku.

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků) ve výši:

 • 1. roč.: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
 • 2. roč.: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 000 Kč
 • 3. roč.: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3 000 Kč

Žáci mohu získat za tři roky studia 12 tis. Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč!

Podmínky pro obdržení příspěvku
Žák se vzdělává v příslušném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání.
Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování. (Neúčast žáka ve vyučování se omlouvá v souladu s § 67 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Podmínkou pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré” a neuložení kázeňského opatření (kromě napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku).
V případě, že je s žákem vedeno správní řízení ve věci výchovného opatření „podmíněné vyloučení” nebo „vyloučení žáka ze školy”, výplata stipendií se neprovádí počínaje zahájením správního řízení.
V případě podmíněného vyloučení žáka ze školy se stipendium nevyplácí po dobu trvání zkušební lhůty.

Nabídka pro uchazeče

Při osobní návštěvě zákonného zástupce v Integrované střední škole, Slaný může v případě zájmu škola pomoci s administrativou spojenou s vyplněním přihlášky.

Nabízíme ke stažení předvyplněnou přihlášku pro jednotlivé obory. Předvyplněná přihláška má dvě strany. V souboru, který si stáhnete naleznete na jednotlivých listech předvyplněné přední strany přihlášky pro obory (adresa školy, kód a název oboru) a k tomu je třeba vyplnit a vytisknout zadní stranu, která je na posledním listě a je pro všechny obory shodná.

Je možné podat dvě přihlášky na různé obory současně.

Vyplněnou přihlášku doručte na adresu školy

Adresa školy:
Integrovaná střední škola
Hlaváčkovo nám. 673
274 01 Slaný