Kuchař

Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby skladování potravin, bude znát techniku obsluhy, sestavování jídelních a nápojových lístků. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, organizovat gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce. Od školního roku 2008/2009 jsou pro tento obor vyučovány angličtina i němčina.