Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

Žáci se učí přípravě a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Připravují teplá a studená jídla, nápoje a přílohy. Ovládají techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.

Tento obor je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které je třeba doložit dokladem z pedagogicko-psychologické poradny.