Prodavač potravinářského zboží

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent bude umět připravit a upravit zboží k prodeji s náležitým výkladem, vystavit náležité doklady, pracovat na různých pokladních systémech, provádět činnosti spojené s přejímkou a skladováním zboží. Bude schopen komunikovat se zákazníkem v českém i v cizím jazyce.