Truhlář

Obor truhlář je žádanou profesí na trhu práce. Truhláři se uplatňují při výrobě nábytku, opravách a údržbě výrobků ze dřeva apod. Absolventi učebního oboru získají široké teoretické i praktické poznatky o dřevě a dalších materiálech užívaných při výrobě nábytku. Naučí se navrhovat a vyrábět nábytek a stavebně truhlářské výrobky, včetně navržení, technického rozpracování a zhotovení nábytku na přání zákazníka. Umí osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu (okna, dveře, vrata, podlahy, obložení stěn a stropů, schodiště atd.)