Strojírenské práce

Obor je vhodný pro žáky ze speciální školy, kteří mají zdravotní způsobilost vykonávat tento obor. Je určen pro chlapce.
Absolvent oboru zámečnické práce umí montovat a osazovat jednoduché a středně složité zámečnické prvky podle technické dokumentace montážních náčrtků a schémat. Umí číst jednoduché výrobní a montážní výkresy, používat technické normy a tabulky, volit pracovní a upínací nářadí, nástroje a měřidla, přípravky a zařízení, hospodárně je využívat a ošetřovat. Je schopen vykonávat jednoduché montážní práce ve strojírenské výrobě vyžadující zaučení.

Do výuky není zařazen cizí jazyk. Obor je tříletý, je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Tento obor má nižší nároky na výuku.