Strojní mechanik (Zámečník)

V rámci odborného výcviku se žáci naučí ručně a strojově zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Pracují na montáži, údržbě a opravách strojů, strojových celků a zařízení. Žáci si osvojí základy práce s výpočetní technikou, jazykové dovednosti i základy ekonomického myšlení. Vykonávají činnosti, které jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení využívané v různých oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, apod.

Absolventi se uplatní jako opraváři v různých opravárenských podnicích, jako stavební zámečníci, strojní zámečníci na údržbě strojů a zařízení ve strojírenských podnicích, nebo jako provozní zámečníci a montéři ve výrobě ocelových konstrukcí.