Základní informace o škole

Vybavení školy

Vybavení školy jak na teoretickou výuku, tak i na odborný výcvik, je plně dostačující. Pro výuku teorie je v každé budově kromě běžného vybavení k dispozici specializovaná učebna na výpočetní techniku připojená na internet a s kapacitou 30 míst. V budově na Hlaváčkově náměstí se zčásti zajišťuje odborný výcvik, takže žáci a učitelé mají k dispozici dvě cvičné kuchyně se zázemím, cvičnou restaurací a cvičnou cukrářskou výrobnou. Ze školní zahrady bylo upraveno hřiště pro tělesnou výchovu, které využívá mimo výuku DDM a zájmová sportovní sdružení.

Dobrou vizitkou školy je i upravené okolí a předzahrádky.

Odborný výcvik

Odborný výcvik 1. ročníků pro strojírenské obory probíhá ve zmíněném mechanizačním středisku v Lidicích. Na odborný výcvik žáky dopravuje smluvní autobus. V mechanizačním středisku probíhá výuka v oddělených dílnách pro automechaniky, zámečníky, instalatéry a truhláře. K dispozici je navíc i kovárna, další dílny na obrábění kovů a dílna na strojní zpracování dřeva. 1. ročníky potravinářsky zaměřených oborů vykonávají odborný výcvik v budově školy na Hlaváčkově náměstí.

Pro druhé a třetí ročníky škola zajišťuje výuku odborného výcviku na smluvních pracovištích s maximálním přihlédnutím k bydlišti žáka.

Výuka

Škola nemá žádné ubytovací zařízení, a proto je výuka uzpůsobena tak, aby žáci mohli využít dopravní spojení do 14: 30 hodin.

V případě zájmu se žáci mohou stravovat ve školní jídelně města za Obchodní akademií ve Slaném.