Projekt „Rozvoj priorit školy“

Název projektu: Rozvoj priorit školy“ reg.č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006951

ISŠ Slaný realizuje od září 2017 projekt „Rozvoj priorit školy“, na který poskytlo dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ.

 logolink_iss-eu-projekt.jpg